3 days ago

Dorpsraad Bennekom

ɪɴꜱᴘɪʀᴀᴛɪᴇᴀᴠᴏɴᴅ ʙɪᴏᴅɪᴠᴇʀꜱɪᴛᴇɪᴛ ᴅᴜᴜʀᴢᴀᴀᴍ ʙᴇɴɴᴇᴋᴏᴍ

Morgenavond - woensdag 19 januari - vindt er tussen 20.00 en 21.30 uur een online inspiratieavond over biodiversiteit plaats. Een initiatief vanuit Duurzaam Bennekom. Lijkt je het interessant om hierbij (online) aanwezig te zijn? Ontvang de link via www.duurzaambennekom.nl/nieuws/inspiratieavond-biodiversiteit
...

View on Facebook

5 days ago

Dorpsraad Bennekom

ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴇᴘᴜɴᴛ ᴅɪɢɪᴛᴀʟᴇ ᴏᴠᴇʀʜᴇɪᴅ

De overheid vraagt steeds vaker aan ons om zaken online te regelen. Bijvoorbeeld:

∙ Je huurtoeslag aanvragen
∙ Regelen van zorg
∙ Werk zoeken
∙ DigiD aanvragen
∙ Registeren van je verhuizing
∙ Verlengen of aanvragen van je rijbewijs
∙ Donorregistratie
∙ Coronavaccinatie

Maar nog niet iedereen weet hoe je deze dingen moet regelen op je telefoon, computer of tablet. Sinds kort is er elke dinsdagmiddag een spreekuur 'Informatiepunt Digitale Overheid' in de bibliotheek van Cultura in Bennekom.

Een vrijwilliger kan u bij vragen informatie geven en verder helpen. Tevens kunnen zij een afspraak maken met een organisatie die u verder helpt. De hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Elke dinsdagmiddag van 14.30 - 15.30 uur bij Bibliotheek Cultura, Hogeweg 23 (De Collage) te Bennekom.
...

View on Facebook

2 weeks ago

Dorpsraad Bennekom

ꜱᴛᴇʟʟɪɴɢ ᴠᴀɴ ᴅᴇ ᴡᴇᴇᴋ
Deze week gaat de stelling over woningen voor starters in Bennekom. Bent u het met de onderstaande stelling eens of oneens?
...

View on Facebook

3 weeks ago

Dorpsraad Bennekom

ʜᴇᴛ ɴɪᴇᴜᴡᴇ ᴊᴀᴀʀ ꜱᴛᴀᴀᴛ ᴠᴏᴏʀ ᴅᴇ ᴅᴇᴜʀ!
De Dorpsraad Bennekom wenst u een fijne jaarwisseling en een gezond 2022.
...

View on Facebook

1 month ago

Dorpsraad Bennekom

ᴏᴍɢᴇᴠɪɴɢꜱᴠɪꜱɪᴇ

De Dorpsraad heeft veel input geleverd voor de Omgevingsvisie van de gemeente Ede. Woonlocaties zoeken ten westen van de Willem Dreeslaan is eruitgehaald en woningbouw passend bij het dorpskarakter wordt toegevoegd.
...

View on Facebook

1 month ago

Dorpsraad Bennekom

ᴅᴏʀᴘᴇɴ ɪɴ ʜᴇᴛ ɢʀᴏᴇɴ

Op zaterdag 11 december vond er weer een plantdag plaats.

Geïnteresseerde bewoners van het buitengebied van de gemeente Ede konden een bezoek van een landschapsbeheerder van de gemeente aanvragen. Op basis van diens persoonlijk advies over het inrichten van het erf werd een plan voor beplanting van het erf opgesteld.

Door gezamenlijke inkoop en met behulp van subsidie van de gemeente Ede en de provincie kon deze beplanting met een aanzienlijke korting worden besteld.

Op zaterdag 11 december werden aan 73 geïnteresseerde bewoners de beplanting, bestaande uit 6500 struiken en 400 bomen, uitgedeeld. Daarnaast werden er in het kader van het lokale erfvogel project aan 15 bewoners van het Bennekomse buitengebied nestkasten uitgedeeld.

Het uitdelen werd uitgevoerd door medewerkers van de gemeente, van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en plaatselijke vrijwilligers. Speciale dank gaat uit naar de gastvrijheid en uitstekende verzorging door de familie Van Beek, op wiens locatie de uitdeling plaats vond.

Ook wethouder Jan Pieter van der Schans was aanwezig en zeer geïnteresseerd in dit vergroeningsproject.
En uiteraard waren ook het Bennekoms Nieuwsblad en de Gelderlander aanwezig.
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ᴢᴡᴇʀꜰᴀꜰᴠᴀʟʙʀɪɢᴀᴅᴇ ʙᴇɴɴᴇᴋᴏᴍ

Elke eerste zaterdag van de maand gaat de zwerfafvalbridage Bennekom van 11.00 tot 12.00 uur het dorp in! Naast mondkapjes, sigaretten en plastic blikjes kom je nog veel meer tegen tijdens de wandeling om zwerfafval op te ruimen. Wat denkt u dat er in de top tien van gevonden zwerfafval staat?

𝘍𝘰𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘳 𝘪𝘭𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘦
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ʙɪᴊᴢᴏɴᴅᴇʀʜᴇᴅᴇɴ ᴠᴀɴ ᴅᴇ ᴍᴀᴀɴᴅ ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴅᴏᴏʀ ᴅᴇ ᴡɪᴊᴋᴀɢᴇɴᴛᴇɴ

Het was een drukke maand voor de wijkagenten in Bennekom. In november is er onder andere voor € 7.685,- schade door online fraude, zijn er woninginbraken gepleegd op de Selterskampweg, Heelsumseweg en Groenestraat en zijn er valse fietssleutels in omloop. De wijkagenten adviseren daarom om je fiets met een extra slot aan een vast object vast te zetten.
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

Morgen (maandag 29 november) zit weer één van de medewerkers van het Vraagt-u-maar loket van 09:00 tot 11:00 uur weer voor u klaar bij Zorgpunt Bennekom!ʜᴇᴛ ᴠʀᴀᴀɢᴛ-ᴜ-ᴍᴀᴀʀ ʟᴏᴋᴇᴛ

Elke maandag van 09:00 - 11:00 uur zitten Harold, Rineke of Monique bij Zorgpunt Bennekom
klaar voor al uw vragen.

Bijvoorbeeld;
- Maatje gezocht;
- Vraag aan de gemeente;
- Verwijzing naar... ;
- Begeleiding met ... ;

Het VRAAGT-U-MAAR loket is voor alle leeftijden en geheel vrijblijvend.
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ʙᴇɴɴᴇᴋᴏᴍ ᴋʟᴇᴜʀᴛ ᴏʀᴀɴᴊᴇ ᴠᴏᴏʀ "ᴏʀᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ"

De komende twee weken (van 25 november t/m 10 december) kleurt Bennekom oranje. Dankzij de internationale campagne 'Orange the World' wordt er op deze manier aandacht gevraagd om geweld tegen vrouwen te stoppen.
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ᴍᴏʙɪᴇʟᴇ ᴏɴᴛᴍᴏᴇᴛɪɴɢꜱᴘʟᴇᴋ ᴠᴏᴏʀ ᴊᴏɴɢᴇʀᴇɴ

Heb jij vandaag de MOP (Mobiele Ontmoetingsplek) voor jongeren gemist? Geen zorgen! Vanaf vandaag staat de MOP weer elke woensdag van 16:00 tot 20:00 uur bij de Plus Holtrop voor je klaar. Je kunt hier terecht voor een spelletje, kletspraatje of een goed gesprek met een jongerenwerker.

© Joshua Malkander
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ʀᴇᴄʏᴄʟᴇ ꜱɪɴᴛ ɢᴇᴀɴɴᴜʟᴇᴇʀᴅ

Naast de rondrit van Sinterklaas aanstaande zaterdag, zal ook de Recycle Sint morgen, 19 november, in de Brink niet doorgaan. Het evenement wordt nu georganiseerd in 2022.

Meer informatie? www.duurzaambennekom.nl
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ᴠᴇʀᴋᴇᴇʀꜱᴠɪꜱɪᴇ ʙᴇɴɴᴇᴋᴏᴍ 2030 - 2040

In 2021 is er op initiatief van de Dorpsraad Bennekom de Verkeersvisie 2030 - 2040 opgesteld. De visie gaat over mogelijke (toekomstige) maatregelen om verkeer en mobiliteit in Bennekom in de toekomst in goede banen te leiden.

Meer over de Verkeersvisie leest u volgende week in het Bennekoms Nieuwsblad.
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ꜱɪɴᴛᴇʀᴋʟᴀᴀꜱ ʀᴏɴᴅʀɪᴛ ᴅᴏᴏʀ ʙᴇɴɴᴇᴋᴏᴍ ɢᴇᴀɴɴᴜʟᴇᴇʀᴅ

Helaas zal Sinterklaas op 20 november aanstaande geen rondrit met de paardentram door Bennekom maken. Er wordt wel gekeken naar een alternatief voor zaterdag. De wedstrijd voor kinderen gaat overigens wél gewoon door.

Meer hierover leest u morgen in het Bennekoms Nieuwsblad.
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

ʜᴇᴛ ᴠʀᴀᴀɢᴛ-ᴜ-ᴍᴀᴀʀ ʟᴏᴋᴇᴛ

Elke maandag van 09:00 - 11:00 uur zitten Harold, Rineke of Monique bij Zorgpunt Bennekom
klaar voor al uw vragen.

Bijvoorbeeld;
- Maatje gezocht;
- Vraag aan de gemeente;
- Verwijzing naar... ;
- Begeleiding met ... ;

Het VRAAGT-U-MAAR loket is voor alle leeftijden en geheel vrijblijvend.
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

www.dorpsraadbennekom.nl ...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

🚢Belangrijk nieuws voor alle Bennekomse kinderen!!

Op zaterdag 20 november maakt Sinterklaas een rondrit door de straten van ons mooie dorp.
De precieze route wordt in het Bennekoms Nieuwsblad van 17 november bekendgemaakt.

#ohkomereenskijken #sinterklaas #hijkomthijkomt #bennekomcentrum #bennekomsnieuwsblad
...

View on Facebook

2 months ago

Dorpsraad Bennekom

Morgen van 9-11 uur zitten Harold, Rineke of Monique weer klaar in Zorgpunt voor al
uw vragen. Gratis!
...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Laatste dilemma waar we graag uw mening over horen…. ...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Sfeervol boodschappen doen💪🏼 ...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Om sluipverkeer tegen te gaan….. ...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Denkt u weer even mee? ...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Deze week hebben we een nieuw dilemma voor u in voorbereiding op de Verkeersvisie Bennekom. ...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Helaas heeft Monique Emmen de Dorpsraad verlaten. Zij staat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op plek 3 van het CDA Ede.
Tot er geschikte opvolging is voor haar blijft ze ons helpen als commissielid.

Wij bedanken Monique Emmen voor haar werk voor de Dorpsraad de afgelopen 7 jaar en wensen haar heel veel succes met de gemeenteraadsverkiezingen💪🏼
...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Zojuist zijn de door de Zwerfafvalbrigade zelf ingezamelde “peukzuilen” geplaatst in het dorp! Heel goed bezig brigadiers💪🏼 ...

View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom
View on Facebook

3 months ago

Dorpsraad Bennekom

Dit raapte een zwerfafval brigadier vanmorgen op op de Dikkenbergweg!!🥲😡
Wat fijn dat deze mensen er zijn💪🏼
#zwerfafvalbrigade Bennekom.
...

View on Facebook

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten