Dorpsraad Bennekom

De Dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Bennekom en zo nodig voor hun
de belangen behartigen bij de gemeente Ede.
Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties.
De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel
tussen burger en gemeente.
De Dorpsraad wil bewoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid van ons dorp.
De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.

In 2017 hebben wij samen met de gemeente Ede en inwoners van Bennekom onze visie op
de ontwikkeling van Bennekom opgesteld. Ben je benieuwd?

Download hier deĀ Structuurvisie Bennekom.