Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld info@anvhetbinnenveld.nl www.anvhetbinnenveld.nl
Amateurtuinders Ede (V.A.T.-EDE) 668856 lh.van.dalen@hetnet.nl http://vatede.nl
Archeologische werkgemeenschap voor Nederland  416275 geldersevallei@archeologiemijnhobby.nl www.archeologiemijnhobby.nl
Bijenhoudersver. Veluwezoom Ede   06-53692757 voorzitterveluwezoom@gmail.com  www.bijenhoudersverenigingveluwezoomede.nl
Fietsersbond afdeling  Ede/Bennekom 614504 ede@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl/afdeling/ede/
Floralia 06-23023127 (Secretaris) arschippers@hetnet.nl www.floralia-bennekom.nl
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging voor veldbiologie (0317) 740408 secretaris@wageningen-eo.knnv.nl www.knnv.nl/wageningen
Leefbaarheid de Kraats en Nergena, Stichting 415572 info@dekraats-nergena.nl www.dekraats-nergena.nl
Vereniging voor Natuur-en Milieueducatie I.V.N. afd. Ede 613921 secretariaat@ivn-ede.nl www.ivn-ede.nl
Sterrenwacht Kreeft 418246 ewerner@hetnet.nl  www.sterrenwachtkreeft.nl 
Stichting Milieuwerkgroepen Ede “SME” 417954 secretaris@sme-ede.nl www.sme-ede.nl
Tuinenpark De Koekelt Ede dekoekelt@mail.com http://tuinenparkdekoekelt.nl