Amnesty International 416797 metamoerman@hetnet.nl www.amnestybennekom.nl
Belangenvereniging Bennekom Noord 419459 jeroendemmink@gmail.com  
Bennekoms Nieuwsblad  (0317) 427298 redactie@woensdagkrant.nl  
Bibliotheek Bennekom p/a Cultura 672800 info@cultura-ede.nl www.cultura-ede.nl
Burenhulp, De Medewerker 651312 info@demedewerker.nl www.demedewerker.nl
Buurtcentrum ‘t Laag 418854 laag@welstede.nl www.welstede.nl/laag
Buurtzorg Nederland/Bennekom 06-51969089 bennekom@buurtzorgnederland.com  
Collage (Brede school) n.v.t. info@collage-bennekom.nl www.collage-bennekom.nl
De Medewerker, vrijwilligerswerk en mantelzorg 651312 info@demedewerker.nl www.demedewerker.nl
Dorpsraad Bennekom   info@dorpsraadbennekom www.dorpsraadbennekom.nl
Foot Valley Business Club Bennekom 415014 info@footvalley.nl www.footvalley.nl
Gemeente Ede  R.O.B. 439760 info@ede.nl www.ede.nl
Gemeente loket Bennekom 430044 n.a.w. www.ede.nl
GoedeBuur Bennekom 650715 info@goedebuurede.nl www.goedebuurbennekom.nl
Humanistisch Verbond Afd. De Grift Vallei (0317) 356971 griftvallei@regio.humanistischverbond.nl www.humanistischverbond.nl
Humanistische uitvaart begeleiding 0900-9005030 vanierselans@gmail.com   www.humanistischeuitvaart.nl
Humanitas afdeling Nederrijn 06-13122844 nederrijn@humanitas.nl www.humanitas.nl/afdeling/nederrijn
Idee in uitvoering, Stichting 430326 f2hwschotsman703@hetnet.nl  
Kankerbestrijding  (Plaatselijk Comité K.W.F.) 418975 marja.vanharen@upcmail.n www.kwfkankerbestrijding.nl
Kasteel Hoekelum Luthers Buitencentrum 632124 henkjanvanee@telfort.nl www.kasteelhoekelum.nl
Kerstmarkt commissie 430375 info@bouwadviesbureaubuizer.nl  
Koninginnedag Bennekom , Stichting 06-54318017 info@koninginnedagbennekom.nl www.koninginnedagbennekom.nl
Leefbaarheid de Kraats en Nergena, Stichting 415572 info@dekraats-nergena.nl www.dekraats-nergena.nl
Leger des Heils afdeling Ede 610345 korps.ede@legerdesheils.nl www.ldh-ede.nl
Omroep Ede (Ede TV / Ede FM) 811999 redactie@omroepede.nl www.omroepede.nl