Gebiedsagenda Ede-Zuid en Bennekom 2019-2023

In 2018 heeft de gemeente Ede veel gesprekken met bewoners gevoerd.
Het resultaat daarvan is in de vorm van ontwikkelingsopgaven vertaald naar een nieuwe gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom 2019-2023.
Jaarlijks worden deze ontwikkelopgaven vertaald naar concrete acties/projecten die het wijkteam samen met bewoners, onder andere u, hiervoor willen uitvoeren.

Graag delen wij deze met u! Klik hier voor de gebiedsagenda Bennekom 2019-2023 en hier voor het Jaarplan Ede-Zuid en Bennekom 2019.