Loket Vraagt-u-maar

Met ingang van 1 april opent loket Vraagt-u-maar elke donderdagmorgen van 9-11 uur bij Opella Walraven, Ingang 2.