Meer veiligheid, minder verkeersborden

Gemeente Ede vermindert de komende tijd het aantal verkeersborden. In totaal zijn er ruim 15.000 verkeersborden. Bennekom telt 1200 borden, waarvan 20% wordt weggehaald. Hierdoor zal er meer duidelijkheid en daarmee meer verkeersveiligheid zijn voor de weggebruiker. Bijkomend voordeel is dat er minder onderhoudskosten zijn en de openbare ruimte er netter uitziet.

Begin december is Bennekom aan de beurt, nadat Lunteren eerder dit jaar is geweest. Deze aanpassingen zijn vooraf besproken met politie, Dorpsraad en toezichthouders. Naar verwachting worden 261 borden en 102 palen worden verwijderd op 209 locaties in Bennekom. Ook worden er 32 nieuwe borden geplaatst en sommige bestaande borden verplaatst naar betere locaties. Dit gebeurt volgens het Reglement van Verkeersregels en Verkeertekens.

Nadat de werkzaamheden in Bennekom zijn afgerond, volgen andere delen van Ede. Bij vragen over het verwijderen van borden, kunt u contact opnemen met de Gemeente Ede.