Meer veiligheid, minder verkeersborden

Gemeente Ede vermindert de komende tijd het aantal verkeersborden. In totaal zijn er ruim 15.000 verkeersborden. Bennekom telt 1200 borden, waarvan 20% wordt weggehaald. Hierdoor zal er meer duidelijkheid en daarmee meer verkeersveiligheid zijn voor de weggebruiker. Bijkomend voordeel is dat er minder onderhoudskosten zijn en de openbare ruimte er netter uitziet. Begin december is […]

Read More